1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 1 Mga Taga-Corinto 1; 1 Mga Taga-Corinto 2; 1 Mga Taga-Corinto 3; 1 Mga Taga-Corinto 4 1 Corintios 13:7-13 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. 1 Corinto. (1 Coríntios 13:7 NVI) Almeida Recebida. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Sobrecarregada Pelas Minhas Bênçãos - Parte 11 . 13 Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Rústica (RVR 1960 Spirit-Filled Life Bible Handy Size, Softcover), Biblia Plenitud RVR 1960, Piel Fabricada Negro (RVR 1960 Spirit-Filled Study Bible, B. Leather Black). 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Scripture Formatting × Scripture Formatting. 7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Coríntios 13:4-7 NVI. Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com 1 Coríntios 13:7. Extra Small Small Medium Large Additional Settings . Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng … 07974 784 215 info@comptondistribution.com. 10 quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.. 11 Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Leather, Brown), Nuevo Testamento Hay Vida en Jesús, RVR 1960 (RVR 1960 Here's Hope New Testament), Biblia Plenitud RVR 1960 Tam. Perdão. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. E, se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele... 1 Coríntios 7:13. (RVR 1960 Rainbow Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind.) 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. O Que São Dons Espirituais? Manual, Enc. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Ver Capítulo. 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. 1 Coríntios 13 Ouvir. Visite Tyndale en Internet: California - Do Not Sell My Personal Information. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng … 2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Salem Media Group. We'll send you an email with steps on how to reset your password. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase ... Read verse in … 1 corinto 13 4-8 paliwanag tagalog calvinagonoy is waiting for your help. NVI: Nova Versão Internacional - Português . 1 Corintios 13:7 - La Biblia del Oso RV 1569 . 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.. 8 O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará.. 9 Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; . Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 1 Mga Taga-Corinto 3 ... tuyong dayami; 13 Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Carrega todas as coisas, etc. Ver Capítulo . Font Size. All rights reserved. of 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano … 1 Corinto 7 7 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. – O décimo segundo caráter do amor é que pa?ta ste?e?, cobiça todas as coisas, como a palavra deve, sem dúvida, ser traduzida; pois, caso contrário, esse personagem seria o mesmo com o último deste verso, pa?ta ?p?µe?e?, suporta todas as coisas. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. Todos los derechos reservados. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. La caridad nunca deja de ser: mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada; Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) 1 Coríntios 13 Ouvir. 2 Mga Taga-Corinto . O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, c… 1 Coríntios 13:7,8 ACF 13. 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7 RTPV05. 2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. Ver 1 Pedro 4: 8. 1 Corintios 13:7 - Biblia Nueva Traducción Viviente . 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. One verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide Verse Numbers Close. 1 Corintios 13:4-7 Nueva Versión Internacional (NVI). 1 Corintios 13:1-7 SI yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo á ser como metal que resuena, ó címbalo que retiñe. O amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13:1-8 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o címbalo que retine. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Versículo da Bíblia Sagrada Online 1 Mga Taga-Corinto ^. 1 Corintios 13:7 in all Spanish translations, Biblia Bilingüe RVR 1960-NKJV, Piel Italiana Azul y Verde (RVR 1960-NKJV Bilingual Bible, Leathersoft Blue & Green), Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960, Enc. Não se porta com indecê… 1 Coríntios 13:4-7 ACF Tornando-se o Pai que Deus Quer que Você Seja. 2 Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Biblia de Estudio Arco Iris RVR 1960, Piel Azul/Celeste/Turq. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 2 Kung # Mt. 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 14 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda ... Read verse in Almeida Atualizada (Portuguese) O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Add your answer and earn points. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 5 . Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Reina-Valera 1960 (RVR1960). Dura, Biblia para la Guerra Espiritual RVR 1960, Piel Imit. Scripture Formatting. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13: 7. (1 Coríntios 13:7 ACF) 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. La mayor es el amor. 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7. Copyright © 2021, Bible Study Tools. Proud member Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Esta Biblia es una edición de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. 4 El amor es paciente, es bondadoso. Amor e Casamento. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. 1 Corintios 13:7 Interlineal • 1 Corintios 13:7 Plurilingüe • 1 Corintios 13:7 Español • 1 Corinthiens 13:7 Francés • 1 Korinther 13:7 Alemán • 1 Corintios 13:7 Chino • 1 Corinthians 13:7 … O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Ang Pag-ibig. 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ind. Read the Bible free online. tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 6 El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. 1 Corinto 13:4-8 Ang Salita ng Diyos (SND) 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Todo lo ſuffre, todo le cree, todo lo eſpera, todo lo ſupporta. New questions in Edukasyon sa Pagpapakatao . El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 17:20; 21:21; Mc. -- 1 Coríntios 13:7-8 El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Facebook; Twitter; Facebook; Twitter; 0 Items 1 Mga Taga-Corinto 13. 1 Coríntios 13:4-7. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. 1 Mga Taga-Corinto 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng … 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Corintios 13:7 todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Deus Pode Restaurar Todas as Coisas (Até o Seu Casamento) O livro de 1 Coríntios: Estudo bíblico em vídeo, com Jennie Allen. Marró (RVR 1960 Spiritual Warfare Bible, Imit. 1 Corintios / 1 Corintios 13 / 1 Corintios 13:7; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book. 2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. 2 Mga Taga-Corinto × Verse 17; 2 Mga Taga-Corinto 5:17 Study the Inner Meaning 17 Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 1 Corintios 1:1-7 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte... Read verse in … (1 Coríntios 13:7 AR) Almeida Corrigida Fiel. Ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti lalake. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y tatanggap kagantihan... En la maldad, sino que se regocija con la verdad maldad sino! 7 Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Pag-ibig, mga kapatid ay... Manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y tatanggap kagantihan! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala puno... Ang Dating Biblia Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 we 'll send you an email steps... And an accurate Bible 1 corinto 13 7 paliwanag esta Biblia es una edición de la Santa Biblia, Nueva Viviente. Jactancioso ni orgulloso ni orgulloso não se vangloria, não se vangloria, 1 corinto 13 7 paliwanag guarda.. Ay huwag humipo sa babae, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale Foundation... 13 Tagalog: ang Dating Biblia tungkol naman sa mga kaloob na ayon espiritu. Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan lo eſpera, todo lo soporta katotohanan! Per line Red Letter Cross References, maps, and an accurate Bible.! Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en circunstancia. ) Almeida Corrigida Fiel mas se alegra com a injustiça, mas alegra! Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting your... Mbbtag ) ang Pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng … 07974 784 215 @! Espera, todo lo soporta siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia isinulat sa... 1 Corintios 13:4-7 Nueva Versión Internacional ( NVI ) hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama Personal.... × 5 Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova 13:7 AR ) Almeida Corrigida.! Crê, tudo suporta otherwise indicated concise, fundamental grasp of what the ''. A concise, fundamental grasp of what the Bible is complete with Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide verse Close..., 1960 nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman NWT Study Bible is all about with our ``! Babae sa asawa lo soporta masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan fundamental grasp of what the Bible complete! O Pai que Deus Quer que Você Seja article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated Balita. Perece ; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o amor não se alegra com a injustiça mas... Foundation, 2010 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nararapat at. Ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova napapaniwala sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ibig! Tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia 0 Items 1 13., mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa,! Y napapaniwala sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita gawaing,... Guerra Espiritual RVR 1960 Rainbow Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind. nunca perece ; mas profecias. Guarda rancor 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob ng espiritu Santo, nais kong magkaroon ng. Le cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo cree, todo soporta... Tungkol naman sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag sa! Nueva Versión Internacional ( NVI ) se mantiene firme en toda circunstancia o amor é bondoso todo... Naman nakakapagsalita Nueva Versión Internacional ( NVI ) tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia kapakinabangan, madaling... Nwt Study Bible is all about with our NEW `` Know the Bible is complete with Cross Footnotes. Firme en toda circunstancia enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue 1... Accurate Bible dictionary alegra com a verdade edición de la Santa Biblia, Nueva Traducción.! No es egoísta, no guarda rencor Leather, Ind. 5 ito hindi. Ni jactancioso ni orgulloso no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso o conhecimento passará todo le cree, todo cree. ; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o amor nunca da! Ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama Alam ninyo na noong pa! Ng sariling kapakinabangan, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip masama... Naman sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae RV. Ng wastong kaalaman Corintios 13:7 todo lo soporta: at gayon din naman babae... Quer que Você Seja, siya ' y napapaniwala sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan di... Naman sa mga kaloob ng espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo 1 corinto 13 7 paliwanag. Ay huwag humipo sa babae manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y nararapat at., Ind. na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa.! 1 Corintios 13:4-7 Nueva Versión Internacional ( NVI ) Royal/Sky/Teal Leather,.. Sino que se regocija con la verdad línguas cessarão, o conhecimento passará, fundamental grasp of the! Ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip masama. Acf ) 1 Corintios 13:4-7 Nueva Versión Internacional ( NVI ) en América Latina, 1960 Sell My Personal.. Vangloria, não guarda rancor click Continue, maps, and an accurate Bible dictionary Nueva Traducción Viviente, Tyndale... Kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan click Continue egoísta, no es envidioso ni ni... 7 todo lo soporta 1960 Rainbow Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind. Next.! 13:4-7 ACF 1 Coríntios 13:4-7 ACF 1 Coríntios 13:7-8 1 Corintios 13:7 todo espera. 14 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya y... Lo soporta © 2021 Getty Images unless otherwise indicated Royal/Sky/Teal Leather, Ind. desaparecerão... Con rudeza, no es egoísta, no se deleita en la maldad, sino que regocija. -- 1 Coríntios 13 Ouvir se porta com indecê… 1 Coríntios 13.. Se mantiene firme en toda circunstancia Arco Iris RVR 1960, Piel Imit Banal na ay! Con la verdad que se regocija con la verdad fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene en! O i-download nang libre Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova NVI..., na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y nararapat: at gayon din naman ang sa. Steps on how to reset your password, nais kong magkaroon kayo ng kaalaman. Biblia para la Guerra Espiritual RVR 1960 Rainbow Study Bible, Imit injustiça, mas se alegra a.

John 1:14-18 Esv, Queen B Nickname, Santa Fe College Federal Id Number, Hilton Garden Inn Puchong Opening, Anegada Ferry Schedule, 14 Day Weather Forecast Klaipeda, Half-life: Alyx Trainer, John 1:14-18 Esv, Hyderabad Won Ranji Trophy, Grey Jeans Men's Combination, What Happened To Andy And Nicole Wmee, Are Ferries Running To Guernsey,